kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

 
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  

 

BPR
Binnenvaart Politie Reglement
(tevens IJsselmeer en Wadden)
BVA Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee
RPR Rijnvaart Politie Reglement
SRE ScheepvaartReglement Eemsmonding
SRGM ScheepvaartReglement Gemeenschappelijke Maas
SRKGT ScheepvaartReglement Kanaal van Gent naar Terneuzen
SRW ScheepvaartReglement Westerschelde
SRTZ Scheepvaartreglement Territoriale Zee

De kleuren corresponderen met de gekleurde gebieden op het kaartje.
De verschillende reglementen zijn na te lezen in b.v. de Wateralmanak deel 1 van de ANWB